เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ของหินสีแดง

เพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ของหินสีแดง

Jun. 7, 2018 by

มีคนกล่าวว่าหินสีแดงของเซดอนาเปล่งพลังงานเพื่อการบำบัดเป็นพิเศษดังนั้นสถานที่ที่ดีกว่าในการฟื้นฟูและเติมพลังในช่วงฤดูหนาวหรือไม่? มกราคมดูสภาพอากาศที่เย็นสบายในทศวรรษที่ 50 แต่ยังหมายถึงคุณสามารถมองเห็นสายตาที่สวยงามโดยเฉพาะ: ภูมิทัศน์ที่มีสีสนิมของ Sedona มีหิมะปกคลุมด้วยหิมะ พร้อมด้วยฝูงชนที่น้อยลงและอัตราที่พักที่ลดลง

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Apr. 25, 2018 by

สถานที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งชาวอำเภอวิเชียรบุรีร่วมใจกันก่อสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการรำลึกถึงการสู้รบกับกองทัพเขมร ณ เมืองวิเชียรบุรี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาทำพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 และในเดือนมกราคมทางอำเภอได้จัดงานเฉลิมฉลองศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้นในวันกองทัพไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มกราคมของทุกปี

สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว

สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้ว

Dec. 25, 2017 by

สถานีวนวัฒนวิจัยบ่อแก้วหรือที่คนนิยมเรียกกันว่าสวนสนบ่อแก้วนั้น เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจวัตถุดิบ เพื่อทำเยื่อกระดาษ ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 2,072 ไร่ โดยภายในสถานีคุณจะพบแปลงทดลองปลูกพืชจำพวกสน และยูคาลิปตัสจำนวนมาก งดงามด้วยทิวสนที่ปลูกเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบราวกับฉากในภาพยนตร์รักโรแมนติก นอกจากวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้ว ภูมิอากาศของที่นี่ยังชื้นและเย็นสบายตลอดปี