Posted by on May 17, 2018

ผบ.ทบ.ประดับเครื่องหมายยศ ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ย้ำพัฒนาความรู้ เพิ่มศักยภาพการแพทย์ ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

รพ.พระมงกุฏฯ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561 จำนวน 100 นาย บรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบก 57 นาย และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จำนวน 81นาย บรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบกจำนวน 76 นาย โดยมีคณะผู้บัญชาการชั้นสูงของกองทัพบก เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และญาติผู้เข้ารับการประดับยศ เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ผบ.ทบ.ได้ให้โอวาทว่า การประดับเครื่องหมายยศเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรในวันนี้ เป็นผลมาจากความวิริยะอุตสาหะ ความมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนโดยจะต้องมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และพยาบาล โดยเฉพาะการอนุรักษ์กำลังรบของกองทัพบก เพื่อให้กำลังพลมีขวัญกำลังใจและมีสภาพร่างกายพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาพยาบาลครอบครัวและประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดี

“ขอให้พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพการแพทย์และพยาบาลของกองทัพบกให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือของสังคม และขอให้ทหารใหม่ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง อดทน และเสียสละ รักษาไว้ซึ่งอุดมการณ์และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ นำประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงกับกองทัพบกและประเทศชาติ” ผบ.ทบ.กล่าว.-สำนักข่าวไทย

Posted in: news